Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Zobacz co u nas słychać

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klub w mediach społecznościowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza KU AZS UJ 10.11.2021 r.

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza KU AZS UJ 10.11.2021 r.

Zgodnie z paragrafem 4 Regulaminu Klubu Uczelnianego i zapisami Statutu AZS oraz Statutu AZS Kraków, Zarząd KU AZS UJ zwołuje Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Klubu na dzień 10 listopada 2021 roku (środa) w trybie zdalnym. - 16:00 (pierwszy termin) lub w przypadku braku quorum na godzinę, - 16:15 (drugi termin).

Czynne prawo wyborcze mają:

- osoby będące członkami KU AZS UJ w dniu 30 września 2021 roku, wybrane delegatami sekcji sportowych KU AZS UJ wybieranymi w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 15 członków każdej sekcji sportowej, nie więcej niż 5ciu delegatów z jednej sekcji;

- przedstawiciele sekcji zrzeszonych w związkach sportowych i reprezentujących Klub w związkowych rozgrywkach ligowych w liczbie 5 osób;  oraz

- Zarząd KU AZS UJ.

Stan liczebności sekcji sportowych określony będzie na dzień 30 maja 2021 roku.

Nazwiska delegatów sekcji wraz z podaniem numeru legitymacji ISIC-AZS oraz adresem e-mail winny być przekazane do Biura KU AZS UJ do dnia 22 października 2021 roku, do godziny 14:00, na liście potwierdzonej podpisem trenera sekcji sportowej KU AZS UJ.

Ze względów technicznych nie będzie możliwości uzupełnienia list delegatów.


Bierne prawo wyborcze mają:

- na prezesa KU AZS UJ: osoby będące członkami KU AZS UJ w dniu 30 września 2021 roku, które:

a) wyrażą pisemną zgodę na kandydowanie, i

b) przedstawią pisemną listę poparcia minimum 31 osób będących członkami KU AZS UJ w dniu 30 września 2021 roku wraz z podpisem każdej osoby popierającej, podaniem nazwy  jej sekcji sportowej KU AZS UJ i numeru legitymacji ISIC-AZS, i

c) złożą w/w w pkt a-b dokumenty w Biurze KU AZS UJ do dnia 22 października 2021 roku, do godziny 14:00

lub osoby będące członkami KU AZS UJ w dniu 30 września 2021 roku, które uzyskają wyrażoną w formie uchwały rekomendację Zarządu KU AZS UJ;

- na członka Zarządu KU AZS UJ: osoby będące członkami KU AZS UJ w dniu 30 września 2021  roku, które:

a) wyrażą pisemną zgodę na kandydowanie, i

b) przedstawią pisemną listę poparcia minimum 16 osób będących członkami KU AZS UJ w dniu 30 września 2021 roku wraz z podpisem każdej osoby popierającej, podaniem nazwy jej sekcji sportowej KU AZS UJ i numeru legitymacji ISIC-AZS, i

c) złożą w/w w pkt d-e dokumenty w Biurze KU AZS UJ do dnia 22 października 2021 roku, do godziny 14:00

lub osoby będące członkami KU AZS UJ w dniu 30 września 2021 roku, które uzyskają wyrażoną w formie uchwały rekomendację Zarządu KU AZS UJ.


W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spełniających w/w wymogi (minimum jeden kandydat na prezesa KU AZS UJ oraz minimum czterech kandydatów na członków Zarządu KU AZS UJ) bierne prawo wyborcze przysługiwać będzie delegatom zgromadzonym na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KU AZS UJ.

 

Na podstawie Uchwały Zarządu KU AZS UJ z dnia 30 września 2021 roku